Vervangen en verduurzamen van voertuigenpark

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verduurzamingsplan van de gemeentelijke voertuigen en tractie, waarmee we de uitstoot verminderen en in totaliteit kosten besparen op het wagenpark;
  2. De benodigde kredieten en de bijbehorende mutatie van de kapitaalasten bij te stellen bij de eerstvolgende bestuursrapportage;
  3. In te stemmen met het aanschaffen en plaatsen van de benodigde elektrische laadpalen en infrastructuur vanuit de tractiekredieten.

Twaalf voertuigen van de buitendienst zijn aan vervanging toe. Met de kapitaallast van deze investering is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Door anders te werken hebben we een tweetal voertuigen niet langer nodig. Zo hebben we al een aantal jaren geen veegwagen meer, omdat dit uitbesteed is aan een externe partij. Echter, met de vervanging was nog wel rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Mede daardoor kunnen we nu een fikse duur-zaamheidsslag maken op de gemeentewerf, ruim binnen het bestaande budget voor vervanging. Van de tien voertuigen die worden vervangen, kunnen er acht volledig elektrisch worden uitgevoerd. De vrachtwagen kan een hybride uitvoering worden. Voor voertuigen die ingezet worden voor gladheidsbestrijding gebruiken we voorlopig nog de schoonste conventionele motoren, totdat daar een even betrouwbaar duurzaam en betaalbaar alternatief voor op de markt komt.