Aanpassing portefeuilleverdeling college 2018-2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het overnemen van de portefeuille van oud-burgemeester J.P.M. Klijs door de nieuw benoemde burgemeester A.J. Moerkerke.
  2. De raad hiervan op de hoogte te stellen met een raadsinformatiebrief

Op 7 juni 2021 is de heer A.J. Moerkerke geïnstalleerd tot burgemeester van de gemeente Moerdijk als opvolger van oud-burgemeester J.P.M. Klijs. Met dit besluit bekrachtigt het college dat burgemeester A.J. Moerkerke de gehele portefeuille van oud-burgemeester Klijs overneemt.