Evaluatie restrisico’s voor mens en dier van de open havenbak van de Zevenbergse haven

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de restrisico’s van de Zevenbergse haven voor mens en dier en de bijpassende mitigerende maatregelen.
 2. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende veiligheidsmaatregelen a t/m f die het risico op letsel en/of verdrinking verkleinen:
  1. Maak duidelijk dat de haven is geen zwemwater is;
  2. Zorg dat er geen onnodige obstakels, zoals kabels, nabij de kademuur liggen
  3. Zorg voor doorrijbeveiliging bij de kademuur voor voertuigen komende vanaf de Stoofstraat
  4. Zorg dat op strategische plaatsen reddingsboeien met een reddingslijn van voldoende lengte worden geplaatst
  5. Zorg dat er op strategische plaatsen grijpstokken worden geplaatst.
  6. Wees bedacht op voldoende verlichting bij de risicovolle locaties en bij de voorzieningen
 3. Het overig restrisico, door het niet aanbrengen van ringen of beugels, te aanvaarden.

In het ontwerp van de nieuwe haven van Zevenbergen zijn veiligheidsvoorzieningen opgenomen, zoals leuningwerk en klimbeugels. Toen de haven nagenoeg gereed was, heeft het projectteam veiligheidskundig onderzoek laten uitvoeren naar de restrisico’s voor mens en dier. Uit dit onderzoek volgt een aantal aanbevelingen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.