Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 1 juni 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.