Benoeming 5e lid raad van toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Het college besluit:
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de raad voor te stellen om mevrouw N. Fouchier te benoemen als het 5e lid van de raad van toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

Op grond van de statuten van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de gemeenteraad onder andere de bevoegdheid tot het benoemen van de 5 leden van de raad van toezicht van de Stichting. De gemeenteraad heeft op 2 juli 2020 de eerste 4 leden van de raad van toezicht al benoemd. De raad van toezicht doet nu de voordracht voor benoeming van mevrouw N. Fouchier als het 5e lid van de raad van toezicht.