Haalbaarheid geluidswal Helwijk

Het college besluit:

  1. Kennis nemen van de Verkenning haalbaarheid geluidswal Helwijk
  2. Vanwege relatief hoge kosten en relatief beperkte akoestische effecten te concluderen dat een geluidswal bij Helwijk geen doelmatige oplossing is
  3. De werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad met een brief te informeren dat de gemeente afziet van deze optie
  4. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren, na het gesprek met de werkgroep.

Aanleiding voor de verkenning is de motie ‘Oplossen geluidproblematiek A29/A4’ van 18 januari 2018 en de brief van de minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga van 3 april 2020 aan de bewoners van Helwijk en Heijningen. In deze brief wordt ingegaan op de mogelijke maat-regelen, waaronder de aanleg van een geluidswal, die kunnen worden genomen om de geluidsbelasting in de dorpskernen te verminderen. De minister geeft in haar brief aan niet bereid te zijn deze geluidswal te realiseren. De aanleg van de geluidswal is in deze situatie een zogenaamde bovenwettelijke maatregel waarvoor dan de gemeente verantwoordelijk is. Voor een wettelijke verplichting is de doelmatigheid namelijk te beperkt. De gemeente heeft na overleg met de werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad aangegeven dat zij op basis van een beperkt onderzoek naar de haalbaarheid een afweging wil maken over het zelf als gemeente realiseren van deze wal. Uit de verkenning volgt dat de kosten (> € 500.000) van de aanleg en beheer van de geluidwal relatief hoog zijn ten opzichte van de beperkte akoestische effecten (2-3dB) er van. Hieruit wordt geconcludeerd dat het als gemeente realiseren van deze geluidswal niet voor de hand ligt.