Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 2 maart 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen