Verlenging Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona naar 1 september 2021

Het college besluit:
De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vast te stellen en op gebruikelijke wijze te publiceren.

December 2020 heeft het college de Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vastgesteld. Deze regeling loopt af op 16 maart 2021. Omdat de omstandigheden sinds december 2020 nauwelijks ten positieve zijn gewijzigd voor de doelgroep van de regeling heeft het college besloten de regeling in stand te houden en deze te verlengen tot 1 september 2021.