Verkeersregelaars

Evenementen op de openbare weg kan het nodig zijn dat er verkeersregelaars worden ingezet.

Bij evenementen op de openbare weg kan het nodig zijn dat er verkeersregelaars worden ingezet om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer en de deelnemers te garanderen. De organisatie van het evenement dient te zorgen voor voldoende verkeersregelaars. De verkeersregelaars moeten minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig aanstellingsbesluit en aanstellingspas.

Er worden geen instructie-avonden meer georganiseerd. De instructie kunt u alleen digitaal volgen. De werkwijze is daarbij als volgt:

  1. Allereerst moet de organisatie van het evenement zich registreren bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) via www.verkeersregelaarsexamen.nl.
  2. De organisatie van het evenement vraagt ruim van tevoren (ongeveer 10 weken) een evenementenvergunning aan. In deze aanvraag moet de organisatie aangeven hoeveel verkeersregelaars worden ingezet tijdens het evenement. De gemeente zorgt dan voor een brief met toestemming voor het evenement (let op: dit is nog geen vergunning) en neemt daarin ook het aantal verkeersregelaars op. Als de aanvraag compleet wordt ingediend en er zijn geen bezwaren tegen het verlenen, kan in dit stadium ook de vergunning al worden verleend. Ook in de vergunning wordt het aantal in te zetten verkeersregelaars opgenomen. Er kan worden gekozen voor verkeersregelaars voor bepaalde tijd (alleen tijdens het evenement) of voor 1 jaar. De gemeente heeft de voorkeur voor de aanstelling voor 1 jaar. Zo kunnen verkeersregelaars tijdens verschillende evenementen worden ingezet.
  3. De organisatie kan met de toestemming van de gemeente (of vergunning) op www.verkeersregelaarsexamen.nl een inlogcode aanvragen. Na een aantal dagen krijgt de organisatie via de mail de inlogcode toegestuurd, waarmee de aspirant verkeersregelaars de online instructie kunnen volgen.
  4. Als de instructie met goed gevolg is afgerond, krijgt de men een instructieverklaring. Het volgen van de instructie is vanaf 1 januari 2014 voor alle organisaties gratis.

Aanvragen aanstellingspassen

De SVNL zorgt voor de aanstellingspassen. De evenementenorganisatie zorgt zelf voor het uploaden van de pasfoto’s die aan de juiste instructieverklaring worden toegevoegd. De SVNL zorgt dan binnen 2 weken voor de aanstellingspassen en verzendt deze naar de gemeente. De gemeente zorgt voor de aanstelling van verkeersregelaars door de burgemeester en stuurt vervolgens de passen toe naar de organisatie.

Uitgebreide uitleg

Dit is in het kort de werkwijze. Voor een uitgebreide uitleg over de instructie en het aanvragen van de aanstellingspassen kunt u kijken op: www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Hesjes verkeersregelaars

Organisaties moeten zelf zorgen voor hesjes.  Verschillende aanbieders van deze hesjes zijn online te vinden. Zonder het juiste hesje kan een verkeersregelaar door de politie, tijdens het evenement op non-actief worden gesteld.