Gemeenteraad

De gemeenteraad van Moerdijk kent 25 leden, 7 vrouwen en 18 mannen. Er zijn 10 politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd: Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, SP, Burger Belangen Moerdijk, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, fractie Punt-Kleijn en fractie Joosten. Naast raadsleden hebben alle fracties de mogelijkheid burgerleden in de verschillende commissies af te vaardigen. Bij commissievergaderingen vervullen zij dezelfde rol als een raadslid. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De raad wordt ondersteund door de griffier. Graag stellen zij zich voor.