De heer A.M.J. Dingemans (683820)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37-vraag: staat van de buitenwegen.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/683820.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/686747 (antwoord op 683820).pdf
Datum antwoord08-12-2015
Datum plaatsing08-12-2015