De heer C.J.A. van Dorst (676796)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37-vraag: busvervoer 2016 lijn 117 ca.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/676796.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/680930 (antwoord op 676796).pdf
Datum antwoord09-11-2015
Datum plaatsing09-11-2015