De heer E.P.H.J. van der Linden en W.M. de Pijper

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37 vraag: Precariorechten / terrastaks

De beantwoording hiervan zal betrokken worden bij de commissievergadering Bestuur en Middelen van 17 september 2015.

De beantwoording is ter informatie toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/Art 37 TerrasTaks VVD en BBM.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/BM 0802f beantwoording technische vraag VVD en BBM.pdf