De heer F.W. Wozniak (636673)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake tracé 380 kV-hoogspanningsverbinding.
Beantwoording toegevoegd.
Deze vragen waren ook als individuele vragen in procedure gebracht. De toegevoegde beantwoording is daarom het antwoord op de individuele vragen.

Vraag/bis/artikel37/2015/636673.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/15-03-05 beantwoording IR Gezamenlijke motie Moerdijk voor Zuid-tracé.pdf
Datum antwoord03-03-2015
Datum plaatsing05-03-2015