De heer G.J.M. Blom (662215)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen artikel 169 Gemeentewet betreffende kwijtschelding bouwleges.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/662215.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/664506 (antwoord op 662215).pdf
Datum antwoord30-07-2015
Datum plaatsing31-07-2015