De heer J. Lems (650899)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO naar aanleiding van de brand bij Remondis Argentia op 12 mei 2015.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/650899.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/653692 (antwoord op 650899).pdf
Datum antwoord27-05-2015
Datum plaatsing28-05-2015