De heer J. Lems (658571)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake onderzoek Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2015/658571.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/659406 (antwoord op 658571).pdf
Datum antwoord30-06-2015
Datum plaatsing30-06-2015