De heer J. Lems (658869)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO: aanvulling brand afvalverwerking Remondis Argentia.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/651388.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/658869 (antwoord op 651388).pdf
Datum antwoord25-06-2015
Datum plaatsing25-06-2015