De heer J.G. Schreuders (632595)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Art. 37 vragen: subsidie Speeltuinvereniging Kindervreugd.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/632595.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/634986 (antwoord op 632595).pdf
Datum antwoord10-02-2015
Datum plaatsing10-02-2015