De heer R.S. Luhrman (634437)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 169 Gemeentewet: inbraakgolf gemeente Moerdijk.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/634437.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/635458 (antwoord op 634437).pdf
Datum antwoord12-02-2015
Datum plaatsing13-02-2015