De heer W.M de Pijper, Mevrouw C.M. Peters-van de Wijgaert en Mevrouw E.A.J. Eenhuizen (688963)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37-vraag: 't Sandt in Standdaarbuiten

Beantwoording is toegevoegd. Deze brieven zijn eveneens verstuurd aan de heer W.M. de Pijper en mevrouw C.M. Peters-van de Wijgaert

Vraag/bis/artikel37/2015/688963.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/689372 BBM en 689373 CDA en 689608 GL (antwoord op 688963).pdf
Datum antwoord24-12-2015
Datum plaatsing24-12-2015