Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (631413)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37 vraag: de wijze van inzetten mystery guests ter controle handhaving leeftijdsgrens voor alcohol in de horeca.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/631413.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/634345 (antwoord op 631413).pdf
Datum antwoord05-02-2015
Datum plaatsing06-02-2015