Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius en mevrouw A.M.C. Vissers (636056)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37 vraag: bezuiniging jongerenwerk.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/636056.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/638983 (antwoord op 636056).pdf
Datum antwoord05-03-2015
Datum plaatsing06-03-2015