Mevrouw P.M. Joosten en A.M. Vissers (648836)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake beoordeling businessplan zwembaden.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2015/648836.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2015/650187 (antwoord op 648836).pdf
Datum antwoord08-05-2015
Datum plaatsing12-05-2015