Gebiedsplan Helwijk

Eén plan voor Helwijk, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Helwijk is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Wonen

Eind 2015 is Woonkwartier gestart met de bouw van het appartementencomplex op de  locatie van de voormalige garage van der Linden. Deze is in april 2017 geopend

Voorzieningen en Leefomgeving

Het belangrijk actiepunt was de realisatie van de nieuwe Blokhut en daarmee ook gelijk de speeltuin. Op 1 april 2017 zijn deze tijdens een feestelijke bijeenkomst geopend.

Het pand van de voormalige basisschool De Ruigenhil wordt tijdelijk bewaakt door een leegstandbeheerder. De gemeente Moerdijk wil op deze manier het gebouw beschermen tegen vandalisme en inbraak. De toekomst van gebouw is nog niet duidelijk.

Verkeer

Een aantal inwoners ondervindt hinder van de Rijksweg; de overlast hiervan is toegenomen na de doortrekking van de A4. Er is inmiddels een werkgroep actief om met dit probleem aan de slag te gaan.

Bereikbaarheid

Belangrijk actiepunt is de verbetering van de fietsverbinding van en naar Zevenbergen, met  name voor de scholieren van het Marklandcollege. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. In relatie hiermee blijft een goede voorlichting van de scholieren  een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het openbaar vervoer in Helwijk.

Wie zijn de partners?