Gebiedsplan Klundert

Eén plan voor Klundert, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Klundert is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

 • Samenwerking & verbinding
  Onder ander organiseren van netwerkbijeenkomsten
 • Verantwoord en veilig oud worden
  Onderwerpen zoals huis van de wijk, de nieuwe Mauritshof en de wijkzuster
 • Promotie & trots
  www.Indeklundert.nl van en door inwoners Klundert met o.a. activiteitenagenda, filmpjes over Klundert
 • Levendig karakteristiek centrum
  Visie gericht op een compacte versterking centrum
  • 2016: quick wins voor verbeteringen onderhoud, parkeermogelijkheid
  • Vanaf 2016 en verder: o.a. verbetering Westerstraat, invulling Bult van Pars, nieuw gebruik voormalige R.K. kerk e.o.
 • Veilig verkeer door de kern
  Randweg Klundert, maar ook verbeteringen/maatregelen in de kern