Extra hulp bij het huishouden inkopen (dienstencheques)

In Moerdijk is het mogelijk om met een dienstencheque huishoudelijke hulp in te kopen. Deze huishoudelijke hulp kost nog maar €5,- per uur. Inwoners die al een indicatie hebben in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kopen deze dienstencheque voor (extra) huishoudelijke hulp. Ook mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen komen in aanmerking voor de dienstencheque.

Wie gebruik wil maken van de dienstencheques en hiervoor in aanmerking komt, kan bij deelnemende zorgaanbieders terecht. De diensten-cheque kost voor inwoners nog maar € 5 per stuk. De gemeente vult dit bedrag aan tot de oorspronkelijke kosten. De cheques komen niet in de plaats van de huishoudelijke ondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden, maar zijn voor extra uren. Mensen kunnen maximaal 104 extra uren hulp per jaar afnemen met de dienstencheques.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de dienstencheques voorlopig tot en met 2016 beschikbaar vanuit de regeling ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’. Het doel van deze regeling is om de werkgelegenheid bij thuiszorgorganisaties te behouden. De verwachting is dat door het volledig benutten van de HHT regeling enkele honderden banen behouden blijven in de regio.

Beschikking Wmo of registratie mantelzorger

De dienstencheques zijn bedoeld voor mensen die nu al een indicatie vanuit de Wmo ontvangen, mantelzorg ontvangen of mantelzorger zijn. Mensen die uren hulp inkopen moeten daarom wel een beschikking van hun Wmo-voorziening of mantelzorger registratie laten zien. Om zich te registreren als mantelzorger nemen inwoners van Moerdijk contact op met Stichting HOOM.

Zorgaanbieders in Moerdijk

De dienstencheques kunnen bij de volgende zorgaanbieders worden aangeschaft:

Zorgaanbieder Telefoonnummer
Tzorg 076-5783925
Actief Zorg 088-7508200
Thuiszorg DAT 0165-397854
Thuiszorg West-Brabant 088-5602009
Thuiszorg Matilda 076-5302317