Er wordt nu gezegd dat ik een cliëntprofiel stabilisatie heb, wat betekent dat?

Stabilisatie betekent dat de hulp dezelfde huishoudelijke activiteiten blijft uitvoeren in de periode waarvoor u een beschikking heeft. Dat kan voor een onbepaalde tijd zijn, maar ook tijdelijk. Het is tijdens deze periode voor u niet mogelijk de huishoudelijke taken die de hulp uitvoert weer zelf uit te gaan voeren. We zorgen er voor dat iedere cliënt de hulp krijgt die bij hem/haar passend is.