Ik heb nu al te weinig huishoudelijke hulp. Waar kan ik dat melden?

De gemeente kijkt naar wat er nodig is om uw huis schoon en leefbaar te houden. Wat hiervoor nodig is, staat in een leveringsplan. Hierin staan ook de activiteiten die u en uw naasten zelf doen. De gemeente spreekt af dat de activiteiten die de hulp moet uitvoeren bij u gedaan worden door de zorgaanbieder. Wordt niet alles uitgevoerd, meld dit dan bij de zorgaanbieder. Komt u samen niet tot een oplossing, neem dan contact op met de gemeente.