Veelgestelde vragen en antwoorden

In deze ‘vragen & antwoorden’ geven we inzicht in de huidige stand van zaken en beantwoorden we veel voorkomende vragen over de aanbesteding huishoudelijke hulp.

Vragen en antwoorden

De gemeente wil dat inwoners in een schoon huis wonen. Lukt het u niet om uw huis zelf schoon te houden? En kunnen familie of bekenden u ook niet helpen? Dan kunt u hulp inschakelen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u hulp in het huishouden krijgen. Dat betekent dat iemand u komt helpen om uw huis schoon te maken en leefbaar te krijgen en te houden.

De contracten met de zorgaanbieders die we nu hebben, lopen af. We zien dit als een kans om de werkwijze goed te bekijken en te kijken wat beter kan. Zo kunnen we hulp bij het huishouden nog beter organiseren en beter kijken wat aansluit bij wat inwoners nodig hebben.

Er is geen sprake van een bezuiniging. De contracten met de zorgaanbieders die we nu hebben, lopen af. We zien dit als een kans om de werkwijze goed te bekijken en te kijken wat beter kan. Zo kunnen we hulp bij het huishouden nog beter organiseren en beter kijken wat aansluit bij wat onze inwoners nodig hebben.

Voor de meeste inwoners die nu ondersteuning krijgen, verandert er niets. Voor een paar inwoners verandert er wel iets. Niet alle zorgaanbieders die hiervoor aan het werk waren in onze gemeente, sluiten een nieuw contract met ons af. Het kan zijn dat een klein deel van de inwoners dat hulp ontvangt een andere zorgaanbieder krijgt. De gemeente bekeek ook de doelgroepen opnieuw. Het kan zijn dat u straks daardoor onder een andere doelgroep valt. Voor 1 juli 2022 krijgt u persoonlijk bericht wat het voor u betekent.

Voor de meeste mensen verandert er niets. Voor een aantal mensen verandert er wel iets. U krijgt voor 1 juli 2022 bericht van uw gemeente wat dit voor u betekent.

Als er iets voor u verandert, heeft de gemeente al contact met u opgenomen. Alle inwoners die huishoudelijke ondersteuning krijgen (dus ook de mensen waarvoor niets verandert), krijgen voor 1 juli 2022 bericht. U hoeft zelf niets te doen.

Dit betekent dat u zelf of uw netwerk nog huishoudelijke activiteiten uitvoert. Uw hulp neemt niet alle huishoudelijke activiteiten over.  De hulp komt niet wekelijks en voert dan huishoudelijke activiteiten uit die u zelf niet kunt. We zorgen er voor dat iedere cliënt de hulp krijgt die bij hem/haar passend is.

Stabilisatie betekent dat de hulp dezelfde huishoudelijke activiteiten blijft uitvoeren in de periode waarvoor u een beschikking heeft. Dat kan voor een onbepaalde tijd zijn, maar ook tijdelijk. Het is tijdens deze periode voor u niet mogelijk de huishoudelijke taken die de hulp uitvoert weer zelf uit te gaan voeren. We zorgen er voor dat iedere cliënt de hulp krijgt die bij hem/haar passend is.

Ontwikkeling wordt gebruikt als wij zien dat iemand huishoudelijke taken kan aanleren of kan leren deze op een andere wijze uit te voeren. Samen kijken we naar welke activiteiten u weer zelfstandig zou kunnen doen. Wat u zelf aanleert, hoeft de hulp dan niet meer te doen. Hierdoor is op termijn huishoudelijke ondersteuning (deels) niet meer noodzakelijk. We zorgen er voor dat iedere cliënt de hulp krijgt die bij hem/haar passend is.

Uit het onderzoek blijkt dat uw beperkingen naar verwachting niet afnemen. Hierdoor zult u in de toekomst blijvend huishoudelijke ondersteuning nodig hebben.

Door een indicatie voor onbepaalde tijd hoeft u niet iedere keer in onzekerheid te zitten als de indicatie afloopt of de hulp blijft komen.

We verstrekken u een tijdelijke indicatie. Dit doen we omdat uw situatie nog kan wijzigen. Mogelijk dat u in de toekomst de huishoudelijke taken weer (deels) zelf of samen met uw huisgenoot/netwerk kunt uitvoeren.

De hulp die u nu krijgt is niet gebaseerd op het aantal uren. De gemeente kijkt naar wat er nodig is om uw huis schoon en leefbaar te houden. Wat hiervoor nodig is, staat in een leveringsplan. De gemeente spreekt af dat deze activiteiten bij u gedaan worden. De zorgaanbieder bekijkt hoeveel tijd de hulp  nodig heeft om uw huis schoon en leefbaar te maken en houden.

Nee. De eigen bijdrage blijft hetzelfde als nu. De Rijksoverheid bepaalt namelijk de hoogte van de eigen bijdrage, niet de gemeente.

Voor de meeste mensen verandert er niets. Als er voor u iets verandert, dan hoort u dat voor 1 juli 2022 van de gemeente.  Niet alle zorgaanbieders hebben een nieuw contract met de gemeente afgesloten. Het kan zijn dat u een andere zorgaanbieder krijgt en ook een andere hulp. Dit geldt maar voor een klein deel van onze cliënten. De gemeente informeert hen voor 1 juli 2022.

Met het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders heeft de gemeente ook de doelgroepen opnieuw ingedeeld. Het kan daardoor zijn dat u vanaf 1 oktober 2022 onder HO valt in plaats van onder HO+. Voor de meeste mensen verandert er in de praktijk niets. Voor een paar mensen wel. Verandert er voor u iets? Dan hoort u voor 1 juli 2022 wat precies.

Nee. Hier zijn een paar wijzigingen in. Heeft u nu ondersteuning van een zorgaanbieder die geen nieuw contact krijgt? Dan hoort u dit voor 1 juli 2022.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit leest u in de brief die u voor 1 juli 2022 ontvangt. Daarin staat ook waar en wanneer u een bezwaar kunt indienen bij de gemeente.

De gemeente kijkt naar wat er nodig is om uw huis schoon en leefbaar te houden. Wat hiervoor nodig is, staat in een leveringsplan. Hierin staan ook de activiteiten die u en uw naasten zelf doen. De gemeente spreekt af dat de activiteiten die de hulp moet uitvoeren bij u gedaan worden door de zorgaanbieder. Wordt niet alles uitgevoerd, meld dit dan bij de zorgaanbieder. Komt u samen niet tot een oplossing, neem dan contact op met de gemeente.

U kunt voor vragen terecht bij het Wmo-loket. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-12.00 uur, op het telefoonnummer van de gemeente 14 0168. Het e-mailadres is wmo-loket@moerdijk.nl.