Verandert er veel?

Voor de meeste inwoners die nu ondersteuning krijgen, verandert er niets. Voor een paar inwoners verandert er wel iets. Niet alle zorgaanbieders die hiervoor aan het werk waren in onze gemeente, sluiten een nieuw contract met ons af. Het kan zijn dat een klein deel van de inwoners dat hulp ontvangt een andere zorgaanbieder krijgt. De gemeente bekeek ook de doelgroepen opnieuw. Het kan zijn dat u straks daardoor onder een andere doelgroep valt. Voor 1 juli 2022 krijgt u persoonlijk bericht wat het voor u betekent.