Verandert mijn eigen bijdrage?

Nee. De eigen bijdrage blijft hetzelfde als nu. De Rijksoverheid bepaalt namelijk de hoogte van de eigen bijdrage, niet de gemeente.