Wmo-raad

De Wmo-raad is de schakel tussen samenleving en gemeente.

De schakel tussen samenleving en gemeente

De Wmo-Raad adviseert het college, gevraagd en ongevraagd op gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) . Niet alleen over het te ontwikkelen Wmo-beleid, maar ook over de manier waarop de gemeente het Wmo beleid uitvoert. Op die manier hopen we dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Naast het geven van advies gaan we ook het gesprek aan met de gemeente. Denk hierbij aan een regelmatig overleg met bijvoorbeeld de verantwoordelijke wethouder over lopende zaken binnen de gemeente. Hierover zijn afspraken vastgelegd in een convenant. Ook heeft de Wmo-Raad een eigen website waar meer informatie te vinden is. 

Wat doet de Wmo-Raad niet?

De Wmo-Raad is niet bedoeld voor de behandeling van uw individuele vragen op het gebied van de Wmo. Natuurlijk willen we wel graag weten wat er bij u speelt. Zo kunnen we leren van uw ervaringen en hierbij onze  adviezen rekening mee houden. 

Contact met de Wmo-raad?

Heeft u een idee voor het verbeteren van voorzieningen, zorg of welzijn? Of zijn er misschien onderwerpen die u nog mist? Laat het ons dan weten. U kunt mailen naar secretariaat@wmoraadmoerdijk.nl of vul het contactformulier in op onze site. 

U kunt zich ook bij ons melden als u meer wilt weten over lidmaatschap van de Wmo-Raad.

Het is een vrijwilligersfunctie, het profiel staat op onze website.