Mijn kind is eerder uit, kan de ophaaltijd van de taxi hieraan aangepast worden?

Nee, het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijden zoals die in het schoolplan staan. Bij aanvang van het schooljaar wordt op basis van deze gegevens een vervoersplan gemaakt waarbij het vervoer van leerlingen zoveel mogelijk wordt gecombineerd.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs worden vervoerd volgens de tijden van reguliere lesrooster. Bij lesuitval is de school verantwoordelijk voor opvang.
Enkel bij activiteiten die vermeld staan in de schoolgids (bijvoorbeeld schoolreis) kunnen de vervoerstijden aangepast worden.