Presentatie 30 oktober 2023

Op 30 oktober organiseerden we een informatieavond. Toegelicht is dat onze gemeente een belangrijke rol speelt in het energiesysteem van de toekomst. Door de ligging van de gemeente, maar ook omdat op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk vraag en aanbod van energie kan worden samengebracht. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in Moerdijk. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimtedruk en de milieudruk al hoog zijn.

Informatiebijeenkomst energiehoofdstructuur

Op 30 oktober organiseerden we een informatieavond. Toegelicht is dat onze gemeente een belangrijke rol speelt in het energiesysteem van de toekomst. Door de ligging van de gemeente, maar ook omdat op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk vraag en aanbod van energie kan worden samengebracht. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in Moerdijk. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimtedruk en de milieudruk al hoog zijn.

Zoals we nu kunnen voorzien, wordt Moerdijk in de komende tientallen jaren een energieknooppunt (‘powerport’) van nationaal belang. Dat biedt kansen voor verduurzaming van woningen, industrie en MKB. Maar het heeft ook effect op de kwaliteit van onze leefomgeving. De gemeente wil dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt bij alle energie-infrastructuurprojecten die er op ons afkomen.

Presentatie