De gegevens van de rechthebbende/belanghebbende zijn gewijzigd, wat moet ik doen?

Een adreswijziging kunt u doorgeven via info@moerdijk.nl.

Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Dit kan worden doorgegeven aan de administratie van de begraafplaats via info@moerdijk.nl of schriftelijk naar gemeente Moerdijk, tav begraafplaatsadministratie, antwoordnummer 109; 4760 VN Zevenbergen.  
De gemeente zoekt niet actief naar een nieuwe rechthebbende. Dit heeft te maken met privacybescherming.