Zevenbergschen Hoek

Zevenbergschen Hoek wordt groener. Want een groen dorp kan beter tegen extreem weer, zoals flinke regenbuien of hitte. Waar het groen komt, bepalen inwoners samen met de gemeente. Zelf aan de slag? Er komt ook hulp voor mensen die hun eigen tuin willen vergroenen.

Samen met inwoners de stad en de tuinen groener maken, dat is het doel van Groener Zevenbergschen Hoek.

Wat gebeurt er in Zevenbergschen Hoek?

Hieronder leest u de actuele stand van zaken. Het overzicht wordt aangevuld zodra er nieuws is.

21 februari 2024

Op woensdagavond 21 februari was de startbijeenkomst van Groener Zevenbergschen Hoek. Burobol, dat samen met de gemeente Moerdijk de groener-plannen begeleidt, legde uit wat de bedoeling is. Daarbij kwam onder meer de ontwikkelgeschiedenis van het dorp aan de orde, net als de waterproblematiek en een analyse van eerder gemaakte planen (in combinatie met de HSL).
Bij de plannen wordt het 3-30-300-principe gehanteerd: iedereen zou vanuit zijn huis minstens 3 bomen moeten kunnen zien. Minimaal 30% van de grond in iedere buurt zou onder het bladerdek van een boom moeten vallen (dat zorgt namelijk voor een koelere buurt). En op maximaal 300 meter van je huis – zo’n 5 minuten lopen – zou een parkje moeten zijn.

Daarna volgde een gesprek met de inwoners over het groen in Zevenbergschen Hoek. Daarbij kwam onder meer naar voren dat bewoners graag de groenstrook lands ge HSL willen vergroenen. De ideeën worden verder uitgewerkt door een werkgroep, waarvoor inwoners zich konden aanmelden.

De volgende stap is een werksessie waarin inwoners van Zevenbergschen Hoek samen verder uitwerken hoe het dorp in de komende jaren groener wordt. Informatie daarover volgt via de lokale (social) media en deze website.

Zelf aan de slag

Groen in de straat is belangrijk, maar groen in de tuin ook. Zelf aan de slag? De gemeente heeft daarvoor al een subsidie, waarover u meer leest op de subsidiepagina. In de komende tijd komen er nog meer mogelijkheden. Hou daarvoor de lokale media, deze website of de social media van de gemeente in de gaten.