Inkomen en uitkering

Informatie over ondersteuning bij het zoeken en vinden van werk en het aanvragen van een (bijstands)uitkering.

Lees verder

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er namens de gemeente Moerdijk voor alle inwoners en bedrijven die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk en/of aanspraak willen maken op een (bijstands)uitkering.

Heeft u onverwachte en noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

U bent werkloos of u heeft onvoldoende geld om van te leven. U kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u schulden? Als gemeente kunnen wij u helpen om ervoor te zorgen dat uw financiële situatie weer stabiel wordt en uw schuldprobleem (indien mogelijk) wordt opgelost.

Voor mensen met een laag inkomen hebben wij als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten

De cliëntenraad van de gemeente Moerdijk geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur naar aanleiding van wetten en regels die van belang zijn voor mensen met een minimuminkomen. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.