Milieuklachten (24 uur per dag)

Als u overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder.

Als u overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, dan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Telefoon 073-6812821.

Kijk op www.milieuklachtencentrale.nl voor meer informatie. De Omgevingsdienst behandelt milieuklachten voor alle gemeenten in Midden- en West-Brabant.