Kinder- en Peuteropvang / Voorschools aanbod

Voor jonge kinderen is het belangrijk om naar een kinderopvang of peuteropvang te gaan. Niet alleen leert een kind er spelen met leeftijdsgenoten, het draagt ook bij aan een goede start op de basisschool.

In de gemeente Moerdijk zijn verschillende vormen van kinderopvang. Voor een overzicht van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders kunt u terecht op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Peuteropvang

Peuteropvang betekent dat de peutergroep een onderdeel is geworden van de kinderopvang. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende aanbieders van peuteropvang in de gemeente Moerdijk in 2017.

Plaats Naam Aantal uren peuteropvang max per week
Noordhoek Happy Kids / ‘t Hoekje 7
Moerdijk PC de Rakkers 7
Zevenbergen Dikkie Dik 7
Zevenbergen De Boemeltjes 7
Zevenbergen Dribbel 7
Zevenbergen De Peutertoren 7
Willemstad Jip & Janneke 7
Fijnaart Kaketoe 7
Klundert De Rakkertjes 7
Zevenbergschen Hoek De Peutersprong 7
Fijnaart De Zwingeltjes 7
Standdaarbuiten Het Zwammeke 7
Standdaarbuiten De Dwergjes 7

Toeslag voor peuteropvang

Als uw kind naar de peuteropvang gaat kunt u een toeslag aanvragen. Als u en uw partner een betaalde baan hebben dan vraagt u een toeslag aan bij de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Als u niet in aanmerking komt voor een toeslag via de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u geen betaald werk heeft, dan vraagt u een toeslag aan bij de gemeente Moerdijk. De toeslag is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar die naar de peuteropvang gaan bij een organisatie die opgenomen is in het lokale register peuteropvang. U kunt voor minimaal 5 en maximaal 7 uur peuteropvang per week een toeslag van de gemeente krijgen.

Het aanvraagformulier kunt u thuis invullen en verzenden naar Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Daarnaast kunt u het formulier ook bij de balie van het gemeentehuis invullen, u krijgt dan hulp bij het invullen. Belangrijk is dat u de stukken meeneemt die op de voorkant van aanvraagformulier staan vermeld. Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met een medewerker van de balie via 14 0168.

Online aanvragen:

Aanvragen per post:

Kinderopvang

Heeft u kinderen en wilt u arbeid en zorg combineren? Dan kunt u gebruik maken van kinderopvang. In de gemeente Moerdijk zijn er meerdere aanbieders van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ook kunt u terecht bij het gastouderbureau.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en - via gastouderbureaus - door gastouders. De GGD West-Brabant voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. De inspectierapporten van de GGD vindt u op www.ggdwestbrabant.nl.

Informatie

U kunt contact opnemen met Nelleke Tolenaars, adviseur bij de gemeente Moerdijk (14 0168 / info@moerdijk.nl).