Brede school

De gemeente Moerdijk is zeer ambitieus in haar taakstelling voor wat betreft de ontwikkeling van brede scholen. De gemeenteraad heeft besloten dat alle scholen de kans moeten krijgen om zich in de periode 2011-2016 te ontwikkelen tot een brede school.

Wat is een brede school?

Een initiatief geldt als brede school als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn: een brede school heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en/of verrijking. Daarnaast geldt als aanvullend doel het stimuleren van de leefbaarheid van de kern of wijk.

Brede scholen kenmerken zich tegenwoordig door een gestructureerde samenwerking tussen diverse partners, waaronder in ieder geval de basisschool. Brede scholen hebben een visiedocument als onderlegger en zorgen ervoor dat ouder-betrokkenheid is geborgd.

Meer informatie over de brede school in Moerdijk vindt u op de website van het schoolbestuur De Waarden.

De stand van zaken

Om dit doel te realiseren heeft de gemeenteraad voor de periode 2011 tot en met 2013 (1e ontwikkelingsfase) en wederom voor de periode 2014 tot en met 2016 (2e ontwikkelingsfase) middelen beschikbaar gesteld om een procescoördinator brede school aan te stellen. De procescoördinator ondersteunt initiatieven bij de opzet van een visiedocument en werkplan Brede school. De gemeente heeft daarnaast ook een ureninzet gefaciliteerd gericht op het versterken van wijk- en buurtgerichte leefbaarheid in relatie tot de brede scholen.

Monitor brede scholen

De gemeente wil mensen laten zien hoe het staat met het ontwikkelen van brede scholen. Met hulp van een monitor (een soort thermometer die prestaties meet) worden de initiatieven gevolgd. Bij een voldoende score wordt een initiatief als ‘Brede school Moerdijk’ erkend. Brede scholen ontvangen een certificaat plus een gevelbord om dit aan kinderen en ouders te tonen.

De Stuurgroep Jeugd en Onderwijs heeft inmiddels 22 initiatieven als brede school aangewezen: De Boemerang, De Toren, De Regenboog, het Markland College, De Neerhof en De Arenberg  in Zevenbergen, St. Jozefschool in Noordhoek, De Aventurijn in Standdaarbuiten, De Cocon, Het Bastion, De Rietvest en De Molenvliet in Klundert, De Hoeksteen in Zevenbergsche Hoek, De Ruigenhil in Helwijk, 't Kompas in Heijningen, Willem de Zwijger  en De Singel in Willemstad, De Klaverhoek in Moerdijk, RKBS Maria in Langeweg en De Springplank, Kennedyschool en Julianaschool in Fijnaart.