Brede school

In periode 2011-2016 zijn alle 'reguliere' scholen in de gemeente Moerdijk ontwikkeld tot een brede school. In 2017 en 2018 is een strategie bepaald voor doorontwikkeling. Daarbij worden in 2019 vier scholen als pilot doorontwikkeld tot Integraal Kind Centra. Deze scholen dienen als voorbeeld voor de overige scholen. De Integraal Kind Centra krijgen een integrale functie in de wijk of kern en dragen daarmee bij aan de leefbaarheid. De scholen die als pilot zijn aangemerkt zijn De Arenberg, De Regenboog- Maria school, De Jozefschool, De Boemerang.

Wat is een brede school?

Een initiatief geldt als brede school als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn: een brede school heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en/of verrijking. Daarnaast geldt als aanvullend doel het stimuleren van de leefbaarheid van de kern of wijk.

Brede scholen kenmerken zich tegenwoordig door een gestructureerde samenwerking tussen diverse partners, waaronder in ieder geval de basisschool. Brede scholen hebben een visiedocument als onderlegger en zorgen ervoor dat ouder-betrokkenheid is geborgd.

Ze hebben een certificaat plus een gevelbord ontvangen om dit aan kinderen en ouders te tonen.