Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen

Bij het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen kan iedereen terecht met vragen over het leren of beter leren van de Nederlandse taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of voor informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal.

Via het Taalpunt proberen we inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven beter te bereiken en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, een taalaanbod voor hen te realiseren.  

In het Taalpunt wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, maar worden ook mensen actief begeleid bij het verbeteren van taalvaardigheden. Taalvrijwilligers coördineren de activiteiten in het Taalpunt en worden daarbij ondersteund door een breed taalnetwerk van professionals en vrijwilligers. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek van Zevenbergen.