Uittreksels

Lees verder

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Moerdijk ingeschreven staat? Vraag dan (online) een uittreksel persoonsgegevens (BRP) aan (voorheen: GBA)

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan (online) een uittreksel uit de burgerlijke stand aan.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen.

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen.

Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. Daarvoor maakt u een afspraak.