Uitkering, werk en schulden

Informatie over ondersteuning bij het zoeken en vinden van werk en het aanvragen van een (bijstands)uitkering.

Lees verder

Bij het Werkplein Hart van West-Brabant kunt u terecht voor informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om 'naar vermogen' te participeren en......

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u onverwachte en noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Werkplein Hart van West-Brabant biedt u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Bij het Werkplein bent u uitgebreid verzekerd.

Heeft u schulden? Als gemeente kunnen wij u helpen om ervoor te zorgen dat uw financiële situatie weer stabiel wordt en uw schuldprobleem (indien mogelijk) wordt opgelost.

Als u naast uw studie geen bijbaantje kunt nemen omdat u een beperking heeft, kunt u Individuele studietoeslag aanvragen.

Heeft u (meer dan) drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag.

Met deze regeling krijgt u een bijdrage voor allerlei activiteiten voor u en uw kinderen.

Een extra bijdrage voor ouders die bepaalde activiteiten of voorzieningen van hun schoolgaande kinderen niet kunnen betalen.

Bent u tussen uw 50e en 60e jaar werkloos geworden en heeft u de volledige WW-uitkering ontvangen? Dan kunt u bij het Werkplein Hart van West-Brabant een IOAW-uitkering aanvragen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning.

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? En bent u 55 jaar of ouder? Dan kunt u mogelijk bij het Werkplein Hart van......

Bij de cliëntenraad van de gemeente Moerdijk kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, belastingaangifte, huurtoeslag, eigen risico ziektekostenverzekering,......

Heeft u een vraag over een (lastige) situatie in uw leven op het gebied van zorg, jeugd of werk? En kunt u daarbij een steuntje in de rug gebruiken? Dan is er voor u de gratis......