Uitkering, werk en schulden

Informatie over ondersteuning bij het zoeken en vinden van werk en het aanvragen van een (bijstands)uitkering.

Lees verder

Informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om 'naar vermogen' te participeren en te werken of om uit schulden, armoede of sociaal isolement te komen en te blijven.

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u onverwachte en noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Werkplein Hart van West-Brabant biedt u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Bij het Werkplein bent u uitgebreid verzekerd.

Heeft u schulden? Als gemeente kunnen wij u helpen om ervoor te zorgen dat uw financiële situatie weer stabiel wordt en uw schuldprobleem (indien mogelijk) wordt opgelost.

Als u naast uw studie geen bijbaantje kunt nemen omdat u een beperking heeft, kunt u Individuele studietoeslag aanvragen.

Heeft u (meer dan) drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag.

Met deze regeling krijgt u een bijdrage voor allerlei activiteiten voor u en uw kinderen.

Een extra bijdrage voor ouders die bepaalde activiteiten of voorzieningen van hun schoolgaande kinderen niet kunnen betalen.

Bent u tussen uw 50e en 60e jaar werkloos geworden en heeft u de volledige WW-uitkering ontvangen? Dan kunt u bij het Werkplein Hart van West-Brabant een IOAW-uitkering aanvragen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning.

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? En bent u 55 jaar of ouder? Dan kunt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Bij de cliëntenraad van de gemeente Moerdijk kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, belastingaangifte, huurtoeslag, eigen risico ziektekostenverzekering, een dreigende huisuitzetting en......

Heeft u een vraag over een (lastige) situatie in uw leven op het gebied van zorg, jeugd of werk? En kunt u daarbij een steuntje in de rug gebruiken? Dan kunt u terecht bij is een onafhankelijke coach.