Extra schoolbijdrage

Ouders van schoolgaande kinderen die bepaalde activiteiten of voorzieningen niet kunnen betalen kunnen een bijdrage aanvragen bij de Stichting Leergeld Noord-West Brabant.

De bijdrage is bestemd voor kinderen (4-17 jaar) die bijvoorbeeld willen meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders die niet kunnen betalen. Het gaat om twee categorieën: het schoolstartpakket (schoolspullen voor kinderen die naar de brugklas gaan zoals een fiets of computer) en financiële ondersteuning voor het aanschaffen van onder andere leermiddelen en het betalen van schoolgeld. 

U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden op de website van Stichting leergeld Noord-West Brabant. Hier vindt u ook meer informatie.