Opknappen wegen/schoolfietsroute

Een extra verkeersspiegel plaatsen, of een weg verbreden. En van het snoeien van een heg tot het aanleggen van een nieuw fietspad. De komende pakweg tweeënhalf  jaar gaan we op een groot aantal locaties in Moerdijk maatregelen uitvoeren die de verkeersveiligheid vergroten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor onze schoolgaande jeugd op de (school)fietsroutes, en voor verkeersknelpunten op wegen in het buitengebied. Het gaat bijvoorbeeld om een selectie van 80 punten die komen uit het uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfietsroutes’ dat we samen met de gemeenteraad hebben bepaald. 

Al met al een uitgebreide selectie dus, die bestaat uit grote en kleine maatregelen. Sommige kosteloos, andere voor een paar honderd euro, en in een enkel geval voorzien van een kostenplaatje van € 200.000. Op deze subpagina kunt u precies zien waar we welke maatregel(en) en actie(s) gaan uitvoeren, of al hebben uitgevoerd.

Ambitieus? Absoluut. Maar ook absolute noodzaak. Het vergroten van verkeersveiligheid is een van onze speerpunten. Dat doen we niet alleen door verkeersknelpunten aan te pakken. We werken samen met bijvoorbeeld het Markland College, vertegenwoordigers van de leerlingenraad, politie en Veilig Verkeer Nederland om op verschillende manieren aandacht te blijven besteden aan verkeersveiligheid. Zo willen we het bewustzijn en de veiligheid vergroten. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.

Thomas Zwiers
Wethouder gemeente Moerdijk