Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen.

Door het coronavirus kunnen de hulpverleners van Vroeg Eropaf nu niet op huisbezoek. In plaats daarvan bieden zij telefonisch hun hulp aan. Iedereen die wordt gebeld, ontvangt eerst een brief van de gemeente over Vroeg Eropaf.

In een nieuwe wet is geregeld dat verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven. In de wet staat ook, dat gemeenten contact zoeken met deze inwoners om hulp aan te bieden. Deze aanpak heet ‘Vroeg Eropaf’.

Werkwijze

Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt benaderd door een hulpverlener van de gemeente of Surplus. De inwoner krijgt een brief, een mail, een SMS, een telefoontje en/of persoonlijk bezoek aan de deur. Als de inwoner hulp wil, bespreekt hij of zij met de hulpverlener wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken en weer grip te krijgen op de financiën. Soms kan er in termijnen worden betaald. In andere gevallen heeft iemand recht op toeslagen of regelingen. En soms is er andere hulp nodig.

Privacy

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand aan gemeenten door te geven. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld, die noodzakelijk zijn om contact te leggen en te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is. Alleen de hulpverleners hebben inzage in deze gegevens.

Wilt u meer hierover weten? Lees dan verder op: veelgestelde vragen