Riolering en wateroverlast

Melding doen, riool verstopt, wateroverlast, rioolaansluiting aanvragen.

Lees verder

Bij acuut gevaar belt u de brandweer via 112, als er geen acuut gevaar is neemt u contact op met de gemeente.

Wat u kunt doen als uw riool verstopt is.

Verschillende instanties hebben een taak in het 'waterbeheer'. Hier leest u wie wat doet.

Is uw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel.