Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

De uitgangspunten van de gemeente Moerdijk op het gebied van riolering.

In Nederland is bij wet geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn om binnen hun grondgebied te zorgen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater. Dit worden de drie zorgplichten van de gemeente genoemd. In de Wet milieubeheer staat dat elke gemeente in Nederland verplicht een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) moet hebben.

In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014 - 2019 (pdf, 2 MB) zijn de (beleids-)uitgangspunten van de gemeente Moerdijk opgenomen ten aanzien van deze zorgplichten. Het rioleringsplan geeft ook aan hoe deze op een doelmatige wijze worden uitgevoerd en bekostigd. 

Niet alleen voor de gemeente Moerdijk specifiek, maar voor heel West Brabant willen we de lasten voor de inwoners beheersbaar houden. Dit doen we door investeringen in een breder verband met elkaar af te gaan stemmen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De Publieksversie afvalwaterplan Waterkring West 2014 (pdf, 11 MB) gaat in op de interactie tussen de systemen van de gemeente (riolering) en het waterschap (transportsysteem en rioolwaterzuiveringen) binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. De betrokken partners hierin zijn de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta.