Wateroverlast melden

Maak gebruik van het online meldingsformulier of bel: 14 0168.

Water in uw kelder, kruipruimte, tuin, poort of brandgang of bedrijfsterrein

Als eigenaar van een woning bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen wateroverlast op eigen terrein. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog grondwater kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u ook adviseren over de te treffen maatregelen.

Vochtproblemen in huis

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden. De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan u adviseren over de te treffen maatregelen. Kijk voor meer informatie op www.riool.info

Plassen water op straat, fietspad of de parkeerplaats

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en blijft er enige tijd water staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. Doe een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. De gemeente komt dan om het probleem te verhelpen.

Plassen water in het groen, zoals een park of speelveld

Na hevige buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan zakken in het groen, en blijft er enige tijd water staan. In een park of speelveld kan dit een dag duren. Doe een melding als het langer duurt. De gemeente kan dan de oorzaak achterhalen.

Het waterpeil in sloot of vijver

Is het waterpeil in de sloot of vijver hoger dan normaal? Na hevige buien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn. Meld het als het waterpeil langere tijd te hoog blijft.